Statut Univerziteta

Senat Victoria International University na sjednici od 15.12.2020.godine, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i pozitivnu ocjenu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona o usklađenosti Statuta sa Zakonom o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu (Narodne novine broj 4/2012), donio je STATUT.

Klikom na link ispod preuzmite Statut Univerziteta.

Preuzmi