Računovodstvo i revizija

Studij “Računovodstvo i revizija” fokusira se na temeljne principe računovodstva, financijsko izvještavanje, poreze, reviziju, korištenje informacijskih tehnologija te etičke aspekte poslovanja. Studenti stječu stručnost u praćenju financijskih transakcija, izradi izvještaja, reviziji i primjeni relevantnih zakona i standarda. Studij ih priprema za karijeru u računovodstvu, reviziji i financijskom upravljanju.

 

Preddiplomski studij

Studij „Poslovni resursi“, smjer „Računovodstvo i revizija“, treba osigurati osposobljavanje
suvremenog profila prvostupnika menadžmenta poslovne ekonomije, usmjerenja
računovodstva i revizije, koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne
za ostvarivanje najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog
sektora. Drugim riječima, oni koji završe studijski program „Poslovni resursi“, smjer
„Računovodstvo i revizija“, bit će osposobljeni za obavljanje različitih upravljačkih i
analitičkih poslova iz širokog područja poslovne ekonomije, računovodstva i financija te će
moći preuzeti vodeću ulogu u visokostručnim i menadžerskim poslovima.

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I semestar
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Čovjek i zdravlje 2 50 16 0 34
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6        
Financijske institucije i tržišta   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
II semestar          
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Tehnike prodaje i briga o klijentima   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
II GODINA          
III semestar          
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment ljudskih resursa 6 150 16 32 102
Digitalna ekonomija I 6 150 16 32 102
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8        
Studije liderstva   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
IV semestar          
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
Korporacijska sigurnost 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Porezni sustavi   200 16 32 152
Matematika za ekonomske analize   200 16 32 152
III GODINA          
V semestar          
Održivi razvoj 8 200 16 32 152
Primjena upravljačkog računovodstva i troškovno računovodstvo 8 200 16 32 152
Finansijsko računovodstvo 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8        
Osnove osiguranja   200 16 32 152
Politika korporacija   200 16 32 152
VI semestar          
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Revizija i sistemi interne kontrole 6 150 16 32 102
Financijski menadžment 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6
IT menadžment 150 16 32 102
Popis izbornih predmeta 150 16 32 102
Završni rad 6
Ukupan broj sati Predavanja Vježbe Samostalan rad

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I semestar
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Čovjek i zdravlje 2 50 16 0 34
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6        
Financijske institucije i tržišta   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
II semestar          
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Tehnike prodaje i briga o klijentima   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
II GODINA          
III semestar          
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment ljudskih resursa 6 150 16 32 102
Digitalna ekonomija I 6 150 16 32 102
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8        
Studije liderstva   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
IV semestar          
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
Korporacijska sigurnost 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Porezni sustavi   200 16 32 152
Matematika za ekonomske analize   200 16 32 152
III GODINA          
V semestar          
Održivi razvoj 8 200 16 32 152
Primjena upravljačkog računovodstva i troškovno računovodstvo 8 200 16 32 152
Finansijsko računovodstvo 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8        
Osnove osiguranja   200 16 32 152
Politika korporacija   200 16 32 152
VI semestar          
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Revizija i sistemi interne kontrole 8 200 16 32 152
Financijski menadžment 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 8
IT menadžment 150 16 32 102
Popis izbornih predmeta 150 16 32 102
IV GODINA
VII SEMSETAR
Ekonomika poduzeća 8 200 16 16 168
Industrijska sigurnost 8 200 16 16 168
Korporacijska društvena odgovornost 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Seminar: Umijeće pregovaranja 200 16 16 168
Psihologija za menadžere 200 16 16 168
VIII SEMESTAR
Primjena financijskog menadžmenta 6 150 16 16 118
Odgovorni marketing 6 150 16 16 118
Upravljanje projektima II 6 150 16 16 118
Izborni predmet II 6
Osnove bankarskog poslovanja 150 16 16 118
Revizija i sistemi interne kontrole II 150 16 16 118
Završni rad 6

Diplomski studij

Diplomski studij „Poslovni resursi“, smjer „Računovodstvo i revizija“, treba osigurati
osposobljavanje suvremenog profila magistara iz poslovne ekonomije, usmjerenja računovodstva
i revizije, koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za ostvarivanje
najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora.

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMSETAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (Z) 10 250 16 16 218
Upravljanje kapitalnim ulaganjima 6 150 16 16 118
Inovativno poduzetništvo 8 200 16 16 168
Izborni predmet I 6
Principi okolinskog zakonodavstva legislariva i praksa održivog razvoja u BiH 150 16 16 118
Upravljanje javnim financijama 150 16 16 118
II SEMESTAR
Organizacija poslovnih procesa 5 125 16 16 93
Izborni predmet II 5
Analiza financijskih izvještaja 125 16 16 93
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu 125 16 16 93
Diplomski rad 20

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Ekonomika poduzeća 8 200 16 16 168
Industrijska sigurnost 8 200 16 16 168
Korporacijska društvena odgovornost 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 8
Seminar: Umijeće pregovaranja 200 16 16 168
Psihologija za menadžere 200 16 16 168
II SEMESTAR
Primjena financijskog menadžmenta 6 150 16 16 118
Odogovorni marketing 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 8
Osnove bankarskog poslovanja 200 16 32 152
Revizija i sistemi interne kontrole 200 16 32 152
II GODINA
III SEMSETAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (Z) 10 250 16 16 218
Upravljanje kapitalnim ulaganjima 6 150 16 16 118
Inovativno poduzetništvo 8 200 16 16 168
Izborni predmet I 6
Principi okolinskog zakonodavstva legislariva i praksa održivog razvoja u BiH 150 16 16 118
Upravljanje javnim financijama 150 16 16 118
IV SEMESTAR
Organizacija poslovnih procesa 5 125 16 16 93
Izborni predmet II 5
Analiza financijskih izvještaja 125 16 16 93
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu 125 16 16 93
Diplomski rad 20

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se