Privatna sigurnost i civilna zaštita

Preddiplomski studij

Smjer preddiplomskog studija je tako strukturiran da studentima pruža mogućnost izučavanja
akademsko-obrazovnih, teorijsko-metodoloških, znanstveno-stručnih i stručno-aplikativnih
predmeta, s interdisciplinarnog i multidisciplinarnog stajališta, te drugih srodnih disciplina
koje su relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i
privatne sigurnosti. Dakle, program se zasniva na inovativnom znanstveno-disciplinarnom
spektru iz područja civilne zaštite i privatne sigurnosti te pruža mogućnost stjecanja
teorijsko-praktičnih i empirijskih znanja o prirodi i karakteru kao i razumijevanju ove
komponente sustava sigurnosti i situiranja naznačenih struktura u suvremenim društvima.

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Osnove prava 6 150 30 45 75
Osnove informatike 6 150 30 45 75
Osnove sigurnosti 8 200 45 45 110
Ekološka sigurnost 6 150 30 45 75
Izborni predmet I
Osnove ekonomike 4 100 30 45 25
II SEMESTAR
Ljudska prava 6 150 30 45 75
Upravno pravo i upravni postupak 6 150 45 30 75
Uvod u kriminalistiku 8 200 45 45 110
Zaštita građana i imovine 6 150 30 45 75
Izborni predmet II
Osnove zaštite na radu 4 100 30 30 40
II GODINA
III SEMESTAR
Civilna zaštita I 8 200 45 45 110
Sigurnosna kultura 8 100 45 45 110
Uvod u kriminologiju 6 150 30 45 75
Kazneno pravo 4 100 40 30 30
Izborni predmet I
Sport i zdravlje 4 100 30 40 30
Engleski jezik 1 4 100 30 40 30
IV SEMESTAR
Sigurnosni menadžment 8 200 30 45 125
Cyber sigurnost I 8 200 45 45 110
Mirovne u humanitarne operacije 8 200 30 45 125
Izborni predmet II
Kazneno procesno pravo 6 150 30 45 75
Osnove zaštite od požara 6 150 30 45 75
III GODINA
V SEMESTAR
Civilna zaštita II 8 200 45 45 110
Zdravstvena sigurnost 8 200 45 45 110
Privatna sigurnost 8 200 45 45 110
Izborni predmet I
Psihologija za menadžere 6 150 45 30 75
Engleski jezik 2 6 150 30 45 75
VI SEMESTAR
Sustavi zaštite i spašavanja 6 150 30 45 75
Zaštita od terorizma 4 100 20 30 50
Završni rad 20

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Osnove prava 6 150 30 45 75
Osnove informatike 6 150 30 45 75
Osnove sigurnosti 8 200 45 45 110
Ekološka sigurnost 6 150 30 45 75
Izborni predmet I
Osnove ekonomike 4 100 30 45 25
II SEMESTAR
Ljudska prava 6 150 30 45 75
Upravno pravo i upravni postupak 6 150 45 30 75
Uvod u kriminalistiku 8 200 45 45 110
Zaštita građana i imovine 6 150 30 45 75
Izborni predmet II
Osnove zaštite na radu 4 100 30 30 40
II GODINA
III SEMESTAR
Civilna zaštita I 8 200 45 45 110
Sigurnosna kultura 8 100 45 45 110
Uvod u kriminologiju 6 150 30 45 75
Kazneno pravo 4 100 40 30 30
Izborni predmet I
Sport i zdravlje 4 100 30 40 30
Engleski jezik 1 4 100 30 40 30
IV SEMESTAR
Sigurnosni menadžment 8 200 30 45 125
Cyber sigurnost I 8 200 45 45 110
Mirovne u humanitarne operacije 8 200 30 45 125
Izborni predmet II
Kazneno procesno pravo 6 150 30 45 75
Osnove zaštite od požara 6 150 30 45 75
III GODINA
V SEMESTAR
Civilna zaštita II 8 200 45 45 110
Zdravstvena sigurnost 8 200 45 45 110
Privatna sigurnost 8 200 45 45 110
Izborni predmet I
Psihologija za menadžere 6 150 45 30 75
Engleski jezik 2 6 150 30 45 75
VI SEMESTAR
Osnove upravljanja projektima 6 150 30 45 75
Sustavi zaštite i spašavanja 6 150 30 45 75
Zaštita od terorizma 6 150 30 45 75
Međunarodno humanitarno pravo 6 150 45 30 75
Izborni predmet II
Sigurnost i zaštita transporta 6 150 45 30 75
Prevencija i prognostika kriminaliteta 6 150 30 45 75
IV GODINA
VII SEMESTAR
Uvod u procjenu rizika i planiranje za hitne situacije 8 200 45 45 110
Zaštita od NUS-a 8 200 30 45 125
Organizirani kriminalitet 8 200 30 45 125
Izborni predmet I
Industrijska sigurnost 6 150 30 45 75
VIII SEMESTAR
Javno informiranje u sustavu sigurnosti 6 150 30 45 75
Kriminalistički intervju 4 100 20 30 50
Završni rad 20

Diplomski studij

Smjer diplomskog studija je tako strukturiran da studentima pruža mogućnost izučavanja
akademsko-obrazovnih, teorijsko-metodoloških, znanstveno-stručnih i stručno-aplikativnih
predmeta, s interdisciplinarnog i multidisciplinarnog stajališta, te drugih srodnih disciplina
koje su relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i
privatne sigurnosti. Dakle, program se zasniva na inovativnom znanstveno-disciplinarnom
spektru iz područja civilne zaštite i uloge zaštitarskih agencija kao privatnih pravnih osoba u
oblasti sigurnosti, namijenjenih i usmjerenih u potpori zaštite imovine i stanovništva u okviru
javne (imovinske i osobne) sigurnosti, čime se pruža mogućnost stjecanja teorijsko-praktičnih
i empirijskih znanja o prirodi i karakteru kao i razumijevanju pravnog i institucionalnog
situiranja naznačenih struktura u suvremenim društvima.

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 30 45 175
Sustav sigurnosti BiH 6 150 30 45 75
Teorija konflikata 8 200 40 40 120
Izborni predmet I
Integracijski europski procesi 6 150 30 45 75
Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija 6 150
II SEMESTAR
Upravljanje rizicima incidenata i velikih nesreća 4 100 30 30 40
Cyber sigurnost II 6 150 20 30 100
Diplomski rad 20

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Industrijska sigurnost 8 200 30 45 125
Zaštita od NUS-a 8 200 30 45 125
Organizirani kriminalitet 8 200 30 45 125
Izborni predmet I
Uvod u procjenu rizika i planiranje za hitne situacije 6 150 30 30 90
Izbor s drugog smjera na II ciklusu 6 150
II SEMESTAR
Javno informiranje u sustavu sigurnosti 8 200 30 45 125
Sigurnost aviokompanija 8 200 30 45 125
Metodologija istraživanja sigurnosnih pojava 8 200 30 45 125
Izborni predmet II
Kriminalistički intervju 6 150 30 45 75
Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija 6 150
II GODINA
III SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 30 45 175
Sustav sigurnosti BiH 6 150 30 45 75
Teorija konflikata 8 200 40 40 120
Izborni predmet I
Integracijski europski procesi 6 150 30 45 75
Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija 6 150
IV SEMESTAR
Upravljanje rizicima incidenata i velikih nesreća 4 100 30 30 40
Cyber sigurnost II 6 150 20 30 100
Diplomski rad 20

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se