Pravo


Studij prava je akademski program koji se fokusira na proučavanje zakona, pravnih sistema, i pravnih institucija. Cilj studija prava je obučiti studente za razumjevanje, primjenu i analizu pravnih normi i principa. Ovaj studijski program pruža studentima dubinsko razumjevanje pravnog sistema, kako bi ih pripremio za ulogu advokata, pravnika, sudije, javnog tužioca, ili druge profesije u pravnom sektoru.

Preddiplomski studij

Misija nastavnog plana i programa jeste da putem izvođenja nastavnih sadržaja
osposobi i obrazuje kadrove za profesionalno izvršavanje službenih i zadatih zadataka,
ali i drugih subjekata na području pravne struke i znanosti. Temeljno ishodište je
stjecanje neophodnih znanja, vještina, profesionalnosti, operativnosti, kreativnosti u
radu i uvažavanju svih međunarodnih standarda u pravu voodeći računa o
etičko-moralnim principima u radu. Vizija nastavnog plana i programa jeste da se
putem njegove realizacije ostvari interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup
obrazovanju u skladu s demokratskim vrijednostima društva

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Osnove prava i države 6 150 40 30 80
Osnove informatike 6 150 30 40 80
Rimsko pravo 1 8 200 40 30 130
Državnopravni razvoj Bosne i Hercegovine 6 150 40 30 80
Izborni predmet I
Ljudska prava 4 100 30 30 40
Umijeće komuniciranja 4 100 30 30 40
II SEMESTAR
Rimsko pravo 2 8 200 40 40 120
Pravo i sociologija 6 150 40 30 80
Komparativna pravna povijest 5 125 40 30 55
Nasljedno pravo 7 175 30 40 105
Izborni predmet II
Politička ekonomija 4 100 30 30 40
Institut vanparničkog i izvršnog postupka 4 100 30 30 40
II GODINA
III SEMESTAR
Kazneno pravo 8 200 40 30 130
Građansko pravo 1 6 150 30 30 90
Ustavno pravo 6 150 30 30 90
Pravo EU 6 150 30 30 90
Izborni predmet I
Engleski 1 4 100 30 30 40
Metodologija pretraživanja pravnih izvora 4 100 30 30 40
IV SEMESTAR
Upravno pravo i upravni postupak 6 150 30 30 90
Međunarodno javno pravo 8 200 30 40 130
Ekološko pravo 6 150 30 30 90
Obiteljsko pravo 6 150 30 30 90
Izborni predmet II
Cyber sigurnost 1 4 100 40 20 40
Međunarodna sudska nadležnost 4 100 40 20 40
III GODINA
V SEMESTAR
Obvezno pravo 8 200 45 35 120
Ekonomska politika 6 150 45 30 75
Finansije i finansijsko pravo 6 150 30 30 90
Poslovno pravo 6 150 30 30 90
Izborni predmet I
Engleski jezik 2 4 100 40 30 30
Moderne pravne kodifikacije 4 100 40 30 30
VI SEMESTAR
Kazneno procesno pravo 7 175 40 30 105
Radno i socijalno pravo 7 175 40 30 105
Politički sistemi 6 150 30 30 90
Završni rad 10

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Osnove prava i države 6 150 40 30 80
Osnove informatike 6 150 30 40 80
Rimsko pravo 1 8 200 40 30 130
Državnopravni razvoj Bosne i Hercegovine 6 150 40 30 80
Izborni predmet I
Ljudska prava 4 100 30 30 40
Umijeće komuniciranja 4 100 30 30 40
II SEMESTAR
Rimsko pravo 2 8 200 40 40 120
Pravo i sociologija 6 150 40 30 80
Komparativna pravna povijest 5 125 40 30 55
Nasljedno pravo 7 175 30 40 105
Izborni predmet II
Politička ekonomija 4 100 30 30 40
Institut vanparničkog i izvršnog postupka 4 100 30 30 40
II GODINA
III SEMESTAR
Kazneno pravo 8 200 40 30 130
Građansko pravo 1 6 150 30 30 90
Ustavno pravo 6 150 30 30 90
Pravo EU 6 150 30 30 90
Izborni predmet I
Engleski 1 4 100 30 30 40
Metodologija pretraživanja pravnih izvora 4 100 30 30 40
IV SEMESTAR
Upravno pravo i upravni postupak 6 150 30 30 90
Međunarodno javno pravo 8 200 30 40 130
Ekološko pravo 6 150 30 30 90
Obiteljsko pravo 6 150 30 30 90
Izborni predmet II
Cyber sigurnost 1 4 100 40 20 40
Međunarodna sudska nadležnost 4 100 40 20 40
III GODINA
V SEMESTAR
Obvezno pravo 8 200 45 35 120
Ekonomska politika 6 150 45 30 75
Finansije i finansijsko pravo 6 150 30 30 90
Poslovno pravo 6 150 30 30 90
Izborni predmet I
Engleski jezik 2 4 100 40 30 30
Moderne pravne kodifikacije 4 100 40 30 30
VI SEMESTAR
Kazneno procesno pravo 8 200 30 30 140
Radno i socijalno pravo 7 175 30 30 115
Politički sistemi 6 150 30 30 90
Sudska medicina 5 125 30 30 65
Izborni predmet I
Pravna zaštita potrošača 4 100 30 30 40
Metodologija pretraživanja pravnih izvora 4 100 30 30 40
VII SEMESTAR
Međunarodno privatno pravo 8 200 30 30 140
Međunarodno kazneno pravo 8 200 30 30 140
Pravno privrednih društava 5 125 30 30 65
Penologija 5 125 30 30 65
Izborni predmet II
Integracijski europski procesi 4 100 30 30 40
Mirno rješavanje sporova 4 100 30 30 40
VIII SEMESTAR
Građansko procesno pravo 8 200 30 30 140
Završni rad 22

Diplomski studij

Cilj studija je osposobljavanje za visokoprofesionalni rad u oblasti prava. Nastavni plan i
program drugog ciklusa je tako koncipiran da će se kroz praktičnu izvedbu pripremiti
visokoobrazovni kadrovi sa znanstvenim performansama za buduće izvršavanje složenijih
stručno-analitičkih, konzultativnih i operativno pravnih poslova i zadataka uz senzibilitet i
razumijevanje bližeg i šireg okruženja čime se daje značajan i trajan doprinos u razvoju
suvremenog demkoracijskog društva.

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 45 30 175
Upravno pravo EU 8 200 45 30 125
Radno pravo EU 8 200 45 30 125
Izborni predmet I
Međunarodno pravo mora 4 100 30 30 40
Organizirani kriminalitet 4 100 30 30 40
II SEMESTAR
Međunarodne organizacije 6 150 30 30 90
Međunarodna policijska i pravosudna suradnja 4 100 30 30 90
Diplomski rad 20

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Međunarodno privatno pravo 8 200 45 30 125
Evropsko ugovorno pravo 8 200 45 30 125
Pravo unutrašnjeg tržišta EU 8 200 30 30 140
Izborni predmet I
Integracijski europski procesi 6 150 30 30 90
Mirno rješavanje sporova 6 150 30 30 90
II SEMESTAR
Međunarodno kazneno pravo 8 200 45 30 125
Opšta pravna načela EU 8 200 30 30 140
Evropsko porodično pravo 8 200 45 30 125
Izborni predmet I
Ljudska prava 6 150 30 30 90
Evropsko socijalno pravo 6 150 30 30 90
II GODINA
III SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 45 45 160
Upravno pravo EU 8 200 30 30 140
Radno pravo EU 8 200 30 30 140
Izborni predmet I
Evropsko krivično pravo 6 150 30 30 90
Međunarodno privredno pravo 6 150 30 30 90
IV SEMESTAR
Diplomski rad 30

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se