Poslovna informatika

Studij “Poslovna informatika” kombinira poslovne i informacijske discipline kako bi studentima pružio razumijevanje kako tehnologija podržava poslovne procese. Fokusira se na razvoj vještina programiranja, analize podataka, upravljanja informacijskim sistemima i strategija digitalne transformacije. Studenti uče primjenjivati informatičke alate za rješavanje poslovnih izazova, integrirati tehnologiju u organizaciju te razvijati informatičke strategije koje potiču inovacije i učinkovitost u poslovanju. Cilj je pripremiti ih za uloge u području informacijskih tehnologija s naglaskom na poslovnim potrebama.

 

Preddiplomski studij

Studij „Poslovni resursi“, smjer „Poslovna informatika“, treba osigurati osposobljavanje suvremenog
profila prvostupnika koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za
ostvarivanje najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora.
Drugim riječima, oni koji završe studijski program „Poslovni resursi“ , smjer „Poslovna informatika“
bit će osposobljeni za obavljanje različitih upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja
poslovne ekonomije i informatike te će moći preuzeti vodeću ulogu u visokostručnim i menadžerskim
poslovima.

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Komunikacijski sustavi i mreže 4 100 16 32 52
Engleski jezik I 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 4
Algoritmi i strukture podataka 100 16 32 52
Organizacijsko ponašanje 100 16 32 52
II SEMESTAR
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8
Tehnike prodaje i briga o klijentima 200 16 32 152
Uvod u programiranje 200 16 32 152
II GODINA
III SEMESTAR
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment operacijski sustava 6 150 16 32 102
Osnove ekonomike 6 150 16 48 86
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8
Web tehnologije 200 16 32 152
Studije liderstva 200 16 32 152
IV SEMESTAR
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
E-marketing 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8
Baze podataka 200 16 32 152
Matematika za ekonomske analize 200 16 32 152
III GODINA
V SEMESTAR
Održivi razvoj 8 200 16 32 152
Grafički dizajn 8 200 16 32 152
Marketing menadžment 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Java programiranje 200 16 32 152
Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju 200 16 32 152
VI SEMESTAR
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Cloud computing 6 150 16 32 102
Menadžment društvenih mreža 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6
IT menadžment 150 16 32 102
Popis izbornih predmeta 150 16 32 102
Završni rad 6

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Komunikacijski sustavi i mreže 4 100 16 32 52
Engleski jezik I 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 4
Algoritmi i strukture podataka 100 16 32 52
Organizacijsko ponašanje 100 16 32 52
II SEMESTAR
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8
Tehnike prodaje i briga o klijentima 200 16 32 152
Uvod u programiranje 200 16 32 152
II GODINA
III SEMESTAR
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment operacijski sustava 6 150 16 32 102
Osnove ekonomike 6 150 16 48 86
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8
Web tehnologije 200 16 32 152
Studije liderstva 200 16 32 152
IV SEMESTAR
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
E-marketing 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8
Baze podataka 200 16 32 152
Matematika za ekonomske analize 200 16 32 152
III GODINA
V SEMESTAR
Održivi razvoj 8 200 16 32 152
Grafički dizajn 8 200 16 32 152
Marketing menadžment 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Java programiranje 200 16 32 152
Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju 200 16 32 152
VI SEMESTAR
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Cloud computing 8 200 16 32 152
Menadžment društvenih mreža 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 8
IT menadžment 200 16 32 152
Popis izbornih predmeta 200 16 32 152
IV GODINA
VII SEMESTAR
Ekonomika poduzeća 8 200 16 32 152
Programiranje 8 200 16 32 152
Korporacijska društvena odgovornost 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Psihologija za menadžere 200 16 0 184
Popis izbornih predmeta 200 16 0 184
VIII SEMESTAR
E-poslovanje 4 100 16 16 68
Napredni operacijski sustavi 4 100 16 16 68
Odgovorni marketing 6 150 16 32 102
Upravljanje projektima II 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 4
Sigurnost Informacijskih sustava 100 16 16 68
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 100 16 16 68
Završni rad 6

Diplomski studij

Diplomski studij „Poslovni resursi“, smjer „Poslovna informatika“, treba osigurati
osposobljavanje suvremenog profila magistra ekonomije, grana: poslovna informatika koji će
nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za ostvarivanje najviših rezultata
na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora.

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada(Z) 10 250 16 16 218
Upravljanje kapitalnim ulaganjima 6 150 16 16 118
Inovativno poduzetništvo 8 200 16 16 168
Izborni predmet I 6
Normativni sistemi upravljanja i europska standardizacija 150 16 16 118
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 150 16 16 118
II SEMESTAR
Organizacija poslovnih procesa 5 125 16 16 93
Izborni predmet II 5
Vizualizacija statističkih podataka 125 16 16 93
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 125 16 16 93
Diplomski rad/Magistarski rad 20

 

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Ekonomika poduzeća 8 2002 16 32 152
Programiranje 8 200 16 32 152
Korporacijska društvena odgovornost 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Psihologija za menadžere 200 16 0 184
Popis izbornih predmeta 200 16 0 184
II SEMESTAR
E-poslovanje 4 100 16 16 68
Napredni operacijski sustavi 6 150 16 32 102
Odgovorni marketing 8 200 16 32 152
Upravljanje projektima II 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 4
Sigurnost informacijskih sustava 100 16 68 16
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 100 16 68 16
II GODINA
III SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada(Z) 10 250 16 16 218
Upravljanje kapitalnim ulaganjima 6 150 16 16 118
Inovativno poduzetništvo 8 200 16 16 168
Izborni predmet I 6
Normativni sistemi upravljanja i europska standardizacija 150 16 16 118
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 150 16 16 118
IV SEMESTAR
Organizacija poslovnih procesa 5 125 16 16 93
Izborni predmet II 5
Vizualizacija statističkih podataka 125 16 16 93
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 125 16 16 93
Diplomski rad/Magistarski rad 20

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se