Poslovna ekonomija

Studij “Poslovna ekonomija” fokusira se na razumijevanje temeljnih ekonomskih načela i njihovu primjenu u poslovnom kontekstu. Studenti proučavaju mikroekonomske i makroekonomske koncepte, analiziraju tržišne uvjete te istražuju strategije upravljanja resursima, financijama, marketingom i ljudskim resursima. Cilj je pripremiti ih za uloge u poslovnom svijetu, pružajući im široko razumijevanje ekonomske dinamike, donošenja odluka i upravljanja u različitim sektorima gospodarstva.

 

Preddiplomski studij

Studiranje na ovom studijskom smjeru treba osigurati osposobljavanje suvremenog profila
stručnjaka koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za
ostvarivanje najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog
sektora. Drugim riječima, oni koji završe studijski program „Poslovni resursi“, smjer
„Poslovna ekonomija“, bit će osposobljeni za obavljanje različitih upravljačkih i analitičkih
poslova iz širokog područja poslovne ekonomije te će moći preuzeti vodeću ulogu u
visokostručnim i menadžerskim poslovima.

PLAN ZA TROGODIŠNJI STUDIJ (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I semestar
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Čovjek i zdravlje 2 50 16 0 34
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6        
Organizacijsko ponašanje   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
II semestar          
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Tehnike prodaje i briga o klijentima   200 16 32 152
Strategije i potrošači   200 16 32 152
II GODINA          
III semestar          
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment ljudskih resursa 6 150 16 32 102
Digitalna ekonomija I 6 150 16 32 102
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8        
Studije liderstva   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
IV semestar          
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
Korporacijska sigurnost 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Poduzetništvo i MSP   200 16 32 152
Upravljanje proizvodnjom   200 16 32 152
III GODINA          
V semestar          
Upravljanje i zaštita okoliša 8 200 16 32 152
Ekonomija vanjske trgovine 8 200 16 32 152
Finansijsko računovodstvo 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8        
Politika korporacija   200 16 32 152
Poslovno odlučivanje   200 16 32 152
VI semestar          
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Marketing menadžment 6 150 16 32 102
Financijski menadžment 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6
Poslovna etika i kodeks 150 16 32 102
Popis izbornih predmeta 150 16 32 102
Završni rad 6
Ukupan broj sati Predavanja Vježbe Samostalan rad

PLAN ZA ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I semestar
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Čovjek i zdravlje 2 50 16 0 34
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6        
Organizacijsko ponašanje   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
II semestar          
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Tehnike prodaje i briga o klijentima   200 16 32 152
Strategije i potrošači   200 16 32 152
II GODINA          
III semestar          
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment ljudskih resursa 6 150 16 32 102
Digitalna ekonomija I 6 150 16 32 102
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8        
Studije liderstva   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
IV semestar          
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
Korporacijska sigurnost 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Poduzetništvo i MSP   200 16 32 152
Upravljanje proizvodnjom   200 16 32 152
III GODINA          
V semestar          
Upravljanje i zaštita okoliša 8 200 16 32 152
Ekonomija vanjske trgovine 8 200 16 32 152
Finansijsko računovodstvo 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8        
Politika korporacija   200 16 32 152
Poslovno odlučivanje   200 16 32 152
VI semestar          
Seminar: Eko-efikasnost i eko-efektivnost 6 150 16 32 102
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Marketing menadžment 6 150 16 32 102
Financijski menadžment 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6        
Poslovna etika i kodeks   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
IV GODINA        
VII SEMESTAR
Monetarna ekonomija 8 200 16 16 168
Integracijski europski procesi 8 200 16 32 152
Korporacijska društvena odgovornost 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Digitalna ekonomija II 200 16 16 168
Psihologija za menadžere 200 16 16 168
VIII SEMESTAR
Međunarodna ekonomija i trgovina 6 150 16 16 118
Odgovorni marketing 8 200 16 32 152
Upravljanje projektima II 8 200 16 32 152
Završni rad 8
Ukupan broj sati Predavanja Vježbe Samostalan rad

Diplomski studij

Diplomski studij „Poslovni resursi“, smjer „Poslovna ekonomija“ treba osigurati osposobljavanje
suvremenog profila magistara koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine
potrebne za ostvarivanje najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i
privatnog sektora.

PLAN ZA JEDNOGODIŠNJI STUDIJ (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 16 16 218
Seminar: Makro upravljanje 6 150 16 16 118
Inovativno poduzetništvo 8 200 16 16 168
Izborni predmet I 6
Principi okolinskog zakonodavstva legislativa i praksa održivog razvoja u BiH 150 16 16 118
Normativni sistemi upravljanja i europska standardizacija 150 16 16 118
II SEMESTAR
Organizacija poslovnih procesa 5 125 16 16 93
Izborni predmet II 5
Seminar iz industrijske ekologija 125 16 16 93
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 125 16 16 93
Diplomski rad/Magistarski rad 20

PLAN ZA DVOGODIŠNJI STUDIJ (120ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Ekonomika poduzeća 8 2002 16 32 152
Programiranje 8 200 16 32 152
Korporacijska društvena odgovornost 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8
Psihologija za menadžere 200 16 0 184
Popis izbornih predmeta 200 16 0 184
II SEMESTAR
E-poslovanje 4 100 16 16 68
Napredni operacijski sustavi 6 150 16 32 102
Odgovorni marketing 8 200 16 32 152
Upravljanje projektima II 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 4
Sigurnost informacijskih sustava 100 16 68 16
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 100 16 68 16
II GODINA
III SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada(Z) 10 250 16 16 218
Upravljanje kapitalnim ulaganjima 6 150 16 16 118
Inovativno poduzetništvo 8 200 16 16 168
Izborni predmet I 6
Normativni sistemi upravljanja i europska standardizacija 150 16 16 118
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 150 16 16 118
IV SEMESTAR
Organizacija poslovnih procesa 5 125 16 16 93
Izborni predmet II 5
Vizualizacija statističkih podataka 125 16 16 93
Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija 125 16 16 93
Diplomski rad/Magistarski rad 20

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se