Održan seminar za bibliotekare

Učestvovali i uposlenici Victoria International University

Narodna biblioteka Mostar organizovala je, još jedan u nizu, seminar za školske bibliotekare.
Između ostalog, tema koja je obrađivana odnosila se i na bibliotečki fond i uopće biblioteke na
univerzitetima. S tim u vezi, seminaru je prisustvovala i naša bibliotekarka, koja je usvojila
dodatno znanje koje će joj pomoći pri boljoj organizaciji biblioteke univerziteta Victoria.
Polaznici seminara su na kraju dana dobili certifikate.
Narodna biblioteka Mostar naredni seminar će organizovati u mjesecu aprilu, kada se obilježava
Dan knjige.
Važno je napomenuti da naša biblioteka trenutno broji oko pet hiljada naslova, a ta brojka se
svakim danom povećava, obzirom da često dobivamo knjige putem donacija naših profesora ili
uopće ljubitelja knjiga, koje dodatno obogaćuju naš fond.