Upoznajte nas bolje

O Univerzitetu

Victoria International University je središte za stvaranje vrhunskih stručnjaka i istraživača. Naš univerzitet je u potpunosti prilagođen studentima kako bi im omogućio stjecanje znanja koje ima upotrebnu vrijednost na tržištu, a istovremeno pruža studiranje bez stresa uvažavajući najviši stepen kolegijalnosti i ravnopravnosti.

Internacionalnog smo karaktera otvoreni za sve studente iz regiona i šire, nudeći kvalitetne studijske programe i visoke standarde studiranja. Također, usmjereni smo na kvalitet nastave i kadrova, njegovanje međuljudskih odnosa, razumijevanja i dvosmjerne komunikacije sa studentima.

Plan i program Univerziteta provodi se u skladu sa evropskim standardima, ECTS-bodovnim sistemom, organizacijom nastave u tri ciklusa studiranja i promocijom evropske saradnje.

Cilj

Univerzitet internacionalnog karaktera koji organizira širok dijapazon obrazovnih procesa različitih sadržaja prilagođenih aktuelnim zahtjevima vremena.

Individualni i inovativni pristup studentima, te nastavni proces koji podstiče mobilnost i istraživanje.

Misija

Misija univerziteta je stvarati intelektualce koji će imati kapacitet i znanje za kritičko razmišljanje i djelovanje, za rješavanje kompleksnih problema i pozitivno djelovanje u svojoj društvenoj zajednici.

Misiju ostvarujemo kroz kvalitetan nastavni kadar koji se bez obzira na titule i akademska zvanja, svakodnevno usavršava i edukuje, kako bi pratili svjetske trendove i metode u prenošenju znanja i vještina.

Vizija

Naša vizija je da postanemo predvodnici u obrazovanju mladih kadrova koji će imati sve profesionalne i ljudske kvalitete i visoko se pozicionirati na svjetskim ljestvicama najstručnijih kompetencija.

U fokusu je i jačanje mobilnosti učešćem u projektima i fondovima Evropske unije, te opredjeljenje na razvoj specijalističkih usmjerenja i neformalno obrazovanje.

Želimo da naši studenti postanu građani svijeta i potpuno osposobljeni za odgovor na globalne izazove, kao i da doprinose razvoju društva.

Otvaramo vrata mogućnostima, spajamo akademsku izvrsnost sa praktičnim iskustvom i gradimo mostove ka budućnosti. 

Mi gledamo daleko! Naša vizija ide dalje od tradicionalnog obrazovanja!

Dobrodošli na naš univerzitet, gdje se obrazuje za budućnost!