Na Viktoria internacionalnom univerzitetu održan naučni skup

Prvi međunarodni naučno – stručni skup „Zelena ekonomija – stanje, izazovi i perspektive za
privredni razvoj regiona Zapadni Balkan” u organizaciji Fakulteta ekonomskih studija, Victoria
International University, Mostar održan je u petak 29.09.2023. godine sa početkom u 11:00 sati.
Međunarodni naučni skup bio je posvećen razumijevanju privrednog ambijenta regiona Zapadni
Balkan. Dostavljanjem sažetaka i radova, učešće na skupu uzelo je 25 autora/koautora. Skup je
otvorio predsjednik Organizacionog odbora doc. dr. Cvijetin Živanović, dekan Fakulteta
ekonomskih studija, a učesnicima se obratio i predsjednik Naučnog odbora, prof. dr Vladimir
Šimović ukazujući na sve veću ulogu, značaj i potrebu dubljeg izučavanja zelene ekonomije u
kontekstu privrednog razvoja regiona Zapadni Balkan. Na skupu su, pored akademskih radnika,
sa svojim radovima, učestvovali i studenti Viktoria Internacionalnog univerziteta, kao i
predstavnici privrede i prakse.

Leave a Reply