Menadžment u zdravstvu

Studij “Menadžment u zdravstvu” usredotočen je na razvoj vještina potrebnih za efikasno upravljanje organizacijama u zdravstvenom sektoru. Studenti stječu znanje iz područja zdravstvene politike, planiranja, financija i ljudskih resursa. Studij obuhvaća i teme vezane uz kvalitetu zdravstvene skrbi, strateško planiranje, tehnologiju u zdravstvu i etičke aspekte. Cilj je pripremiti studente za rukovodeće uloge u zdravstvenim ustanovama, omogućujući im razumijevanje kompleksnosti i izazova modernog zdravstvenog sistema.

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski studij “Poslovni resursi”, smjer “Menadžment u zdravstvu”,  studij je koji se povezuje s postojećim programom poslovnog menadžmenta.
Akademska titula iz oblasti “Poslovni resursi”, smjer “Menadžment u zdravstvu”, svršenom
student omogućava sljedeće:
 -vođenje poslovnih jedinica u zdravstvenim institucijama,
 -usavršavanje organizacijskih i administrativnih vještina,
 -posjedovanje suvremenih saznanja o društveno odgovornom i emocionalno
inteligentnomposlovanju u zdravstvu,
 -usavršavanje liderskih vještina u sklopu projekata te sudjelovanje u pripremi i
implementaciji većih istraživačkih i razvojnih projekata iz oblasti zdravstva

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I semestar
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Čovjek i zdravlje 2 50 16 0 34
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6        
Organizacijsko ponašanje   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
II semestar          
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Tehnike prodaje i briga o klijentima   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
II GODINA          
III semestar          
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment ljudskih resursa 6 150 16 32 102
Digitalna ekonomija I 6 150 16 32 102
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8        
Studije liderstva   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
IV semestar          
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
Korporacijska sigurnost 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Poduzetništvo i MSP   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
III GODINA          
V semestar          
Zdravstvena ekonomika 8 200 16 32 152
Urgentna medicina 8 200 16 32 152
Anatomija sa fiziologijom 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8        
Kontrola uređaja i procesa   200 16 32 152
Osnovi zdravstvene njege   200 16 32 152
VI semestar          
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Pristup bolesniku s posebnim potrebama 6 150 16 32 102
Epidemiologija 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6
Etika zdravstvene skrbi 150 16 32 102
Popis izbornih predmeta 150 16 32 102
Završni rad 6
Ukupan broj sati Predavanja Vježbe Samostalan rad

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I semestar
Umijeće komuniciranja 6 150 16 48 86
Osnove informatike 6 150 16 48 86
Matematika 6 150 16 48 86
Čovjek i zdravlje 2 50 16 0 34
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6        
Organizacijsko ponašanje   150 16 32 102
Popis izbornih predmeta   150 16 32 102
II semestar          
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Računovodstvo I 6 150 16 32 102
Marketing 4 100 16 32 52
Statistika 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Tehnike prodaje i briga o klijentima   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
II GODINA          
III semestar          
Osnove prava 6 150 32 16 102
Menadžment ljudskih resursa 6 150 16 32 102
Digitalna ekonomija I 6 150 16 32 102
Engleski jezik II 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 8        
Studije liderstva   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
IV semestar          
Strateški menadžment 6 150 32 32 86
Korporacijska sigurnost 6 150 16 48 86
Financijsko izvješćivanje 6 150 16 32 102
Korporativno upravljanje 4 100 16 32 52
Izborni predmet II 8        
Poduzetništvo i MSP   200 16 32 152
Popis izbornih predmeta   200 16 32 152
III GODINA          
V semestar          
Zdravstvena ekonomika 8 200 16 32 152
Urgentna medicina 8 200 16 32 152
Anatomija sa fiziologijom 6 150 16 32 102
Izborni predmet I 8        
Kontrola uređaja i procesa   200 16 32 152
Osnovi zdravstvene njege   200 16 32 152
VI semestar          
Osnove upravljanja projektima 6 150 16 32 102
Pristup bolesniku s posebnim potrebama 8 200 16 32 152
Epidemiologija 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 8
Etika zdravstvene skrbi 200 16 32 152
Popis izbornih predmeta 200 16 32 152
IV GODINA
VII SEMESTAR
Zdravstveni sistemi i organizacije 10 250 16 32 202
Organizacija i vođenje zdravstvene ustanove 100 250 16 32 202
Izborni predmet I 10
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu 250 16 16 218
Komuniciranje u zdravstvenoj ustanovi 250 16 0 234
VIII SEMESTAR
Medicinsko pravo i etika 10 250 16 16 218
Poslovni i zdravstveni informacijski sustavi 10 250 16 32 202
Završni rad 10
Ukupan broj sati Predavanja Vježbe Samostalan rad

Diplomski studij

Diplomski studij “Poslovni resursi”, smjer “Menadžment u zdravstvu”, studij je koji se povezuje s postojećim programom o resursima zdravlja. Magistru iz
oblasti “Poslovni resursi”, smjer “Menadžment u zdravstvu”, omogućava se sljedeće:
-vođenje poslovnih jedinica u zdravstvenim institucijama,
-usavršavanje organizacijskih i administrativnih vještina
-posjedovanje suvremenih saznanja o društveno odgovornom i emocionalno inteligentnom
poslovanju u zdravstvu,
-usavršavanje liderskih vještina u sklopu projekata te sudjelovanje u pripremi i
implementaciji većih istraživačkih i razvojnih projekata iz oblasti zdravstva.

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

Men u zdr 1 god

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Upravljanje odnosima s pacijentima i zadovoljstvom pacijenata 10 250 16 16 218
Metdologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 16 16 218
Izborni predmet I 10
Sestrinski menadžment 250 16 16 218
Upravljanje projektima u zdravstvu 250 16 16 218
II SEMESTAR
Menadžersko odlučivanje u zdravstvu 10 250 16 16 218
Diplomski rad/Magistarski rad 20

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Men u zdr 2 god

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Ekonomika zdravstva 10 250 16 32 202
Organizacija i vođenje zdravstvene ustanove 10 250 16 32 202
Izborni predmet I 10
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu 250 16 16 218
Komuniciranje u zdravstvenoj ustanovi 250 16 0 234
II SEMESTAR
Strateško upravljanje u zdravstvu 10 250 16 16 218
Upravljanje ljudskim resursima u zdravstvu 10 250 16 32 202
Izborni predmet II 10
Financijsko upravljanje u zdravstvu 250 16 32 202
Marketing u zdravstvu 250 16 32 202
II GODINA
III SEMESTAR
Upravljanje odnosima s pacijentima i zadovoljstvom pacijenata 10 250 16 16 218
Metdologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 16 16 218
Izborni predmet I 10
Sestrinski menadžment 250 16 16 218
Upravljanje projektima u zdravstvu 250 16 16 218
IV SEMESTAR
Menadžersko odlučivanje u zdravstvu 10 250 16 16 218
Diplomski rad/Magistarski rad 20

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se