Kozmetologija

Preddiplomski studij

Studiranje na studijskom programu Kozmetologija treba osigurati osposobljavanje suvremenog profila
stručnjaka koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za ostvarivanje
najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora. Cilj je društvu
pružiti stručnjake s visokoobrazovnim i kompetentnim znanjima i praksom, koji će u budućnosti postati
lideri u struci na dobrobit klijenata, kroz usmjerenu i specijaliziranu kozmetološku praksu. Studijski
program pruža takav model obrazovanja utemeljen na novim znanstvenim postignućima, ishodima
učenja, koji se potpuno uklapa u europski prostor visokog obrazovanja.

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Uvod u kozmetologiju 2 50 16 16 18
Opća i anorganska kemija 7 175 48 48 79
Organska kemija 5 125 32 32 61
Osnove matematike sa statistikom 6 150 16 32 102
Anatomija 4 100 32 16 52
Botanika 6 150 32 16 102
II SEMESTAR
Analitička kemija 6 150 32 32 86
Mikrobiologija 5 125 32 16 109
Farmaceutska kemija 5 125 32 16 109
Biokemija 5 125 48 16 61
Fizika 5 125 16 16 93
Histologija 4 100 48 32 20
II GODINA
III SEMESTAR
Kozmetičke sirovine 4 100 32 32 36
Instrumentalne metode i analize 4 100 32 32 36
Fiziologija 6 150 48 16 86
Molekularna biologija s genetičkim inžinjerstvom 5 125 32 16 77
Osnove nutricionizima 3 75 16 32 27
Toksikologija 4 100 32 32 36
Zdravstvena ekonomika 4 100 16 32 36
IV SEMESTAR
Patofiziologija 4 100 32 16 52
Dekorativna kozmetika 4 100 30 0 70
Farmakognozija 6 150 32 16 102
Biofarmacija 5 125 16 16 93
Osnove patologije 3 75 32 16 27
Etika i deontologija 3 75 16 16 43
Kozmetička tehnologija 5 125 32 48 45
III GODINA
V SEMESTAR
Farmakologija 6 150 32 32 86
Zavisnost i zloupotreba lijekova 6 150 32 32 86
Dermatologija sa mikrobiologijom I 7 175 48 48 79
Bromatologija 7 175 32 32 111
Izborni predmet I
Engleski jezik I 4 100 0 48 52
VI SEMESTAR
Kozmetologija 6 150 32 32 86
Dermatologija sa mikrobiologijom II 7 175 48 48 79
Fitoterapija 4 100 16 16 68
Estetske procedure 4 100 32 16 52
Biljni estrakti u kozmetičkoj industriji 5 125 16 32 77
Izborni predmet II
Ekologija i zdravlje 4 100 16 16 68
IV GODINA
VII SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 8 200 16 16 168
Pedikura i manikura 3 75 16 16 43
Dermatološka kozmetologija 5 125 48 32 45
Biokemija lijekova 6 150 48 32 70
Oblikovanje kozmetičkih proizvoda 4 100 16 32 52
Izborni predmet I
Engleski jezik II 4 100 0 48 52
Umijeće komuniciranja 4 100 16 16 68
VIII SEMESTAR
Marketing kozmetičkih proizvoa 4 100 16 32 52
Ispitivanje kozmetičkih preparata 8 20 32 32 136
Tehnike šminkanja 4 100 16 32 52
Osnove tehnike masaže 4 100 16 32 52
Završni rad 10

Diplomski studij

Studiranje na studijskom programu Kozmetologija treba osigurati osposobljavanje suvremenog
profila stručnjaka koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za
ostvarivanje najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora.

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Imunologija i fiziologija kože 6 150 16 32 102
Kozmetičko-terapijske procedure 6 150 32 16 102
Nanotehnologija u kozmetologiji 6 150 16 32 102
Biotehnologija u kozmetologiji 6 150 32 16 102
Zdravstveno zakonodavstvo 2 50 16 16 18
Izborni predmet I
Akupunktura (akupresura) u kozmetologiji 4 100 32 16 52
II SEMESTAR
Aplikativna kozmetologija 8 200 16 16 168
Estetska kirurgija u kozmetologiji 4 100 32 16 52
Stručna praksa 8 200 160 40
Diplomski rad 10

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se