Znanje za sigurniju budućnost

Fakultet prava i sigurnosnih studija

Studiranje na Fakultetu prava i sigurnosnih studija u Mostaru otvara mogućnost izučavanja izazova i prijetnji po suvremenu  sigurnosnu zbilju. Studenti na ovoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi mogu studirati: izvanredno i redovito.  Plan i program studija sigurnosti na Victoria International University – Mostar provoditi će se sukladno europskim standardima uvođenja ECTS-bodovnog sustava i promicanja europske suradnje. Nastavu izvodi stručno nastavno osoblje primjenom kompjuterske opreme, software alata, poticanjem interakcije, brainstorming-om, izučavanjem studija slučaja, simuliranjem stvarnog poslovanja, posjećivanjem i upoznavanjem sa radom odgovarajućih ustanova i organizacija kao i primjenom suvremenih nastavnih metoda. Na ovaj način se omogućava studiranje suvremenog sigurnosnog menadžmenta koje rezultira stjecanjem potrebnih znanja i vještina za koje stvaraju konkurentsku prednost na domaćem i inozemnom tržištu rada za studente koji odaberu studij sigurnosti.

Smjerovi

Kriminalističko policijske studije

Međunarodno pravo, diplomacija i sigurnost

Sigurnost civilnog zrakopolovstva

Privatna sigurnost i civilna zaštita

Pravo

Kriminologija i socijalni rad

Nakon što odaberete svoj željeni studijski smjer, naša stručna akademska podrška bit će vam na raspolaganju tijekom vašeg studiranja, pružajući vam potrebnu podršku i resurse kako biste ostvarili svoje profesionalne ciljeve.

Zašto izabrati pravo i sigurnosne studije?

Završetkom studija studenti Fakulteta prava i sigurnosnih studija stječu takvu razinu znanja, stručnosti, sposobnosti da u konkretnoj praksi ispoljavaju opća i posebna znanja poput:  analiziranja pravnih procjena, procjena pojava ugroženosti i prijetnji, samostalnog analiziranja i procjenjivanja sigurnosnih pojava,  izazova i prijetnji,  upravljanja i vođenja pravnih poslova sukladno vladavini prava, upravljanja resursima, odnosima sa javnošću, medijima, lokalnim zajednicama, te drugim sigurnosnim  i pravnim disciplinama.  Stručni profil studenta pretpostavljen je za samostalan rad u svojstvu rukovodioca, operativnog službenika ili referenta  na radnim mjestima poput:

  • sudstva, odvjetništva, javnobilježničkih poslova,
  • upravnih poslova i nizu drugih zanimanja u vlastitom ili tuđem privatnom poduzeću,
  • državnim upravama, ministarstvima, direkcijama, zavodima, institutima i agencijama,
  • diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama,
  • sigurnosne i zaštitne agencije,
  • bankama i osiguravajućim društvima,
  • medijske kuće,
  • znanstvenoistraživačkim i stručnim organizacijama, državnog i nedržavnog, profitnog i neprofitnog sektora.

INFORMACIJE

V.D. Dekana fakulteta
doc.dr.sc. Mujo Trebović

Kontakt
Zalik bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina

+387 36 320 347
[email protected]

Pon – Sub 8:00. – 16:00

Pratite nas

Vodič za studente

Na svim studijskim ciklusima, realizirati će se studijski smjerovi koji budu imali optimalan broj polaznika za održavanje nastave, a to je najmanje 10 studenata.