Cestovni promet

Studij cestovnog prometa je program koji se fokusira na proučavanje različitih aspekata prometnog sistema, posebno sa naglaskom na cestovni saobraćaj. Ovaj interdisciplinarni studijski program kombinuje elemente inženjeringa, logistike, ekonomije, urbanističkog planiranja i drugih relevantnih oblasti kako bi studentima pružio sveobuhvatno razumijevanje dinamike i upravljanja prometom na putevima.

Studenti na studiju cestovnog prometa uče o planiranju, projektovanju i održavanju saobraćajne infrastrukture, kao i o upravljanju saobraćajnim tokovima radi poboljšanja efikasnosti i bezbijednosti. Osim toga, program često pokriva i teme poput upravljanja vozilima, transportne logistike, inteligentnih transportnih sistema i održive mobilnosti.

 

Preddiplomski studij

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Matematika 8 200 16 32 152
Osnove informatike 6 150 16 32 102
Mehanika 6 150 16 32 102
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Uvod u promet i transport 6 150 16 32 102
II SEMESTAR
Transport 6 150 16 32 102
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Transport opasnog tereta 6 150 16 32 102
Statistika 4 100 0 48 52
Izborni predmet I 6
Tehnologija cestovnog prometa 150 16 32 102
II GODINA
III SEMESTAR
Fizika 6 150 16 32 102
Prometna infrastruktura 8 200 16 32 152
Logistika 6 150 16 32 102
Engleski jezik 2 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6
Prometna sigurnost i kontrola 150 32 32 86
IV SEMESTAR
Planiranje u cestovnom prometu 6 150 16 32 102
Terminali u cestovnom prometu 6 150 16 32 102
Pravo gospodarskih društava 6 150 16 32 102
Tehnološka projektiranja u prometu I 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6
Uticaj prometa na životnu sredinu 150 16 32 102
III GODINA
V SEMESTAR
Inteligentni transportni sustavi 6 150 16 32 102
Menadžment u prometu 6 150 16 32 102
Grafički dizajn 6 150 0 48 102
Špedicija i poslovanje 6 150 16 32 102
Izborni promet I 6
Propisi u prometu 150 16 32 102
VI SEMESTAR
Elektrotehnički sustavi u cestovnom prometu 6 150 16 32 102
Prijevozna sredstva 8 200 16 32 152
Stručna praksa 8 200 16 32 152
Završni rad 8

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Matematika 8 200 16 32 152
Osnove informatike 6 150 16 32 102
Mehanika 6 150 16 32 102
Engleski jezik 1 4 100 16 32 52
Uvod u promet i transport 6 150 16 32 102
II SEMESTAR
Transport 6 150 16 32 102
Osnove menadžmenta 8 200 16 32 152
Transport opasnog tereta 6 150 16 32 102
Statistika 4 100 0 48 52
Izborni predmet I 6
Tehnologija cestovnog prometa 150 16 32 102
II GODINA
III SEMESTAR
Fizika 6 150 16 32 102
Prometna infrastruktura 8 200 16 32 152
Logistika 6 150 16 32 102
Engleski jezik 2 4 100 16 32 52
Izborni predmet I 6
Prometna sigurnost i kontrola 150 32 32 86
IV SEMESTAR
Planiranje u cestovnom prometu 6 150 16 32 102
Terminali u cestovnom prometu 6 150 16 32 102
Pravo gospodarskih društava 6 150 16 32 102
Tehnološka projektiranja u prometu I 6 150 16 32 102
Izborni predmet II 6
Uticaj prometa na životnu sredinu 150 16 32 102
III GODINA
V SEMESTAR
Inteligentni transportni sustavi 6 150 16 32 102
Menadžment u prometu 6 150 16 32 102
Grafički dizajn 6 150 0 48 102
Špedicija i poslovanje 6 150 16 32 102
Izborni promet I 6
Propisi u prometu 150 16 32 102
VI SEMESTAR
Elektrotehnički sustavi u cestovnom prometu 6 150 16 32 102
Prijevozna sredstva 8 200 16 32 152
Stručna praksa 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 8
Pravna zaštita potrošača 200 16 32 152
IV GODINA
VII SEMESTAR
Modelovanje i simulacija u prometu 8 200 16 32 152
Multimodalni transport i sustavi 8 200 16 32 152
Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila 8 200 16 32 152
Izborni predmet I 6
Integracijski europski procesi 150 16 32 102
VIII SEMESTAR
Javni gradski prijevoz 8 200 16 32 152
Motori i motorna vozila 6 150 16 32 102
Tehničke ekspertize u prometu 8 200 16 32 152
Završni rad 8

Diplomski studij

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 16 16 218
Tehnološka projektiranja II 6 150 16 16 118
Logistika u prometu 6 150 16 16 118
Izborni predmet I 8
Integracijski europski pocesi 200 16 16 168
Popis izbornih predmeta 200 16 16 168
II SEMESTAR
Statistika II 6 150 16 16 102
Sigurnost u prometu 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 6
Upravljanje projektima u prometu 150 16 16 102
Popis izbornih predmeta 150 16 16 102
Diplomski rad 10

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

PREDMET ECTS UBS P V SR
I GODINA
I SEMESTAR
Modelovanje i simulacija u saobraćaju 8 200 16 32 152
Multimodalni transport i sustavi 8 200 16 32 152
Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila 8 200 16 32 152
Izborni predmet I 6
Integracijski europski procesi 150 16 32 102
II SEMESTAR
Javni gradski prijevoz 8 200 16 32 152
Motori i motorna vozila 6 150 16 32 102
Tehničke ekspertize u prometu 8 200 16 32 152
Parkiranje 8 200 16 32 152
II GODINA
III SEMESTAR
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 10 250 16 16 218
Tehnološka projektiranja II 6 150 16 16 118
Logistika u prometu 6 150 16 16 118
Izborni predmet I 8
Međunarodni transport 200 16 16 168
Popis izbornih predmeta 200 16 16 168
IV SEMESTAR
Statistika II 6 150 16 16 102
Sigurnost u prometu 8 200 16 32 152
Izborni predmet II 6
Upravljanje projektima u prometu 150 16 16 102
Popis izbornih predmeta 150 16 16 102
Diplomski rad 10

INFORMACIJE

Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Plan za trogodišnji studij (180ECTS)

Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)

Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)

 

Prijavi se