Bolonjski proces

Karakteristike Bolonjskog procesa

1. uvođenje lako prepoznatljivih i usporedivih akademskih i stručnih stupnjeva (nazivi: prvostupnik / magistar / doktor znanosti) kao i dodataka diplomi (Supplement), s tekstualnim opisom položenih predmeta, a što omogućuje konkretan opis postignute razine znanja pri zapošljavanju i međunarodnoj konkurentnosti.

2. prihvaćanjem jedinstvenog sustava triju ciklusa studiranja:

  • dodiplomskog – (trajanje 3 do 4 godine);
  • master – (trajanje 1 do 2 godine);
  • doktorskog studija (trajanje 3 godine).

3. uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS bodova) koji omogućuje priznavanje rezultata akademskog rada studenta na evropskim univerzitetima upotrebom opće prihvaćenih mjera: bodova i ocjena. ECTS bodovi se dodjeljuju prema jednostavnom kriteriju pa je normalno radno opterećenje studenta tokom akademske godine 60 ECTS bodova, što drugim riječima znači da svojim studentskim angažmanom (polaganjem predmeta/kolegija) trebaju sveukupno skupiti godišnje 60 bodova da bi mogli upisati slijedeću godinu. Pojedinim predmetima/kolegijima broj ECTS bodova se dodjeljuje na temelju više pokazatelja u ukupnom radu studenata: od prisustvovanja nastavi, samostalnog rada (seminari, radovi i sl.), pripreme za nastavu i učenje, izrade projekata i sl.

4. promicanje mobilnosti i prevladavanje prepreka odabiru mjesta rada studenata i nastavnika.

5. uspostava nacionalnog sistema praćenja i jamstva kvalitete rada visokoškolskih ustanova.

    ECTS i bolonjski sistem